” Kto pozerá smerom von, sníva, kto nazrie do vlastného srdca, prebúdza sa. ”
K. G. JUNG

Je čas prebudiť sa. Chvíľa, v ktorej k prebudeniu dochádza sa zjavuje vždy nečakane a zasahuje celú našu myseľ, telo, v ideálnom prípade aj srdce. Prebudiť sa znamená dospieť k poznaniu, osvieteniu, prijatiu holej skutočnosti, že len dôkladným skúmaním nášho vlastného vnútra sme schopní odhaliť pravdu. Pravdu o tom, kto naozaj sme, prečo sa správame, konáme, myslíme a cítime spôsobmi, ktoré často nás samých privádzajú do šialenstva. Nehovoriac o tom, čo naše skutky, činy a emočné prejavy spôsobujú iným : traumy, krivdy, nedorozumenia, bolesť, neveru, rozvod, zlyhania.

Je čas prebudiť sa a poriadne sa zapozerať do divu divúceho – procesu poznávania nášho JA. Bude to dobrodružná jazda ako z filmu Indiana Jones alebo westernovka o Siedmich statočných…? Rada vám pomôžem s výberom vhodného názvu pre príbeh vášho života…Pozrime sa spolu na námet a scenár. Réžia a hlavná úloha je len vaša a mne dovoľte byť pri tomto diele Vašou asistentkou, koučkou.

Vzdelanie:
– Stredná zdravotnícka škola Poprad 
– Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta
– Communication house Košice : Media and Public relations 
– European institute of business and public education Praha
– Bussiness coaching college Bratislava
 
Jazykové schopnosti:
Angličtina – štátna skúška
Španielčina – diploma DELE Instituto de Cervantes
 
Doterajšia prax:
2021 – 2000 – Školstvo a vzdelávanie
Stredná zdravotnícka škola Poprad
Gymnázium Kukučínova Poprad
Tatranská akadémia Poprad
Tatravagónka a.s. Poprad
ZŠ Francisciho Poprad
Akadémia vzdelávania Poprad
Mesto Poprad
VÚC Prešov
 
1994 – 1998 – Štúdium a práca v zahraničí
Veľká Británia 
Španielsko
Maroko
Saudská Arábia
Turecko
Egypt
Brazília